Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Izgradnja brodova i čamaca

Proizvodnja borbenih vojnih vozila

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

Proizvodnja ostalih transportnih sredstava

Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme

Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme

Obuhvata proizvodnju:

 • aviona za prevoz robe ili putnika, za oružane snage, za sport i ostale namene
 • helikoptera
 • jedrilica i pilotiranih zmajeva
 • dirižabla i balona
 • delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe:
  • glavnih delova kao što su trup aviona, krila, vrata, kontrolne površine, uređaji za prizemljivanje, rezervoari za gorivo, pilotske kabine i dr.
  • elisa, rotora i lopatica rotora za helikoptere
  • motora opšteg tipa koji se koriste za letelice
  • delova turboreaktora i turbopropelera
 • svemirskih letelica, lansirnih rampi, satelita, planetarnih sondi, svemirskih brodova i dr.
 • sedišta za avione
 • interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM)

Ne obuhvata proizvodnju:

 • padobrana, del. 13.92
 • vojnog oružja i municije, del. 25.40
 • telekomunikacione opreme za satelite, del. 26.30
 • avio-instrumenata i avio-nautičkih instrumenata za letelice, del. 26.51
 • navigacionih sistema za letelice, del. 26.51
 • opreme za osvetljenje za letelice, del. 27.40
 • uređaja za pokretanje i drugih električnih delova za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 27.90
 • klipova, klipnih prstenova i karburatora, del. 28.11
 • opreme za lansiranje aviona (kod nosača aviona) i slične opreme, del. 28.99