Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima

Distribucija gasovitih goriva gasovodom

Proizvodnja gasa

Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže

Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije

Snabdevanje parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja gasa

Obuhvata proizvodnju:

  • gasa suvom destilacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede ili otpadaka
  • gasovitih goriva određene kalorične vrednosti iz različitih vrsta gasova: čišćenjem, mešanjem ili drugim postupcima, uključujući zemni gas

Ne obuhvata:

  • vađenje zemnog gasa, del. 06.20
  • rad koksnih peći, del. 19.10
  • proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
  • proizvodnju tehničkih gasova, del. 20.11