Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima

Distribucija gasovitih goriva gasovodom

Proizvodnja gasa

Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže

Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije

Snabdevanje parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže

Obuhvata:

  • prodaju gasa korisnicima preko gasovodne mreže
  • delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju gasnim gorivima preko sistema za distribuciju gasa kojim upravljaju drugi

Ne obuhvata:

  • trgovinu na veliko gasovitim gorivima, del. 46.71
  • trgovinu na malo gasom u bocama, del. 47.78
  • direktnu prodaju goriva, del. 47.99