Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje sadnog materijala

Gajenje višegodišnjih biljaka

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

Uzgoj životinja

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Obuhvata:

 • nadzor i čuvanje divljih životinja
 • lov i traperstvo u komercijalne svrhe
 • hvatanje divljih životinja radi dobijanja hrane, krzna, kože, u svrhe istraživanja, za zoološke vrtove ili za kućne ljubimce
 • obradu krupne kože, kože reptila ili ptica od ulovljenih ili u zamke uhvaćenih životinja
 • lovljenje morskih sisara na obali, kao što su morževi i tuljani

Ne obuhvata:

 • dobijanje kože, krzna i perja od životinja uzgojenih na farmama, del. 01.4
 • uzgoj divljači na farmama, del. 01.49
 • lovljenje kitova, del. 03.11
 • dobijanje sirovih koža od zaklanih životinja u klanicama, del. 10.11
 • sportski i rekreativni lov, del. 93.19
 • uslužne delatnosti u vezi sa promocijom lova i traperstva, del. 94.9