Category2

Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -mašina za izradu pulpe (celuloznih vlakana)
  • -mašina za izradu papira i kartona
  • -mašina za izradu predmeta od papira i kartona
Category1
Category3