Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale

Eksploatacija ostalih ruda i kamena

Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija

Eksploatacija natrijum-hlorida

Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

Eksploatacija treseta

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija

Obuhvata:

  • eksploataciju fosforita i kalijumovih soli
  • eksploataciju samorodnog sumpora
  • eksploataciju pirita i pirhotina
  • eksploataciju barita i viterita (barijum-sulfata i barijum-karbonata), kizerita (magnezijum-sulfata), borata (minerala bora)
  • eksploataciju jadarita (natrijum-bor-litijum silikat hidroksida) do proizvodnje borne kiseline, litijum-karbonata i natrijum-sulfata na eksploatacionom polju primenom procesa pripreme mineralnih sirovina
  • eksploataciju prirodnih pigmenata, fluorita i drugih minerala kao sirovina za hemijsku industriju
  • eksploataciju guana

Ne obuhvata:

  • eksploataciju halita (natrijum-hlorida), del. 08.93
  • prženje koncentrata pirita, del. 20.13
  • proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15