Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja zgrada

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Razrada građevinskih projekata

Specijalizovani građevinski radovi

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Obuhvata:

 • izgradnju svih vrsta stambenih zgrada:
  • zgrada s jednim stanom
  • zgrada s više stanova, uključujući i višespratne zgrade
 • izgradnju svih vrsta nestambenih zgrada:
  • zgrada za industrijsku proizvodnju, npr. fabrika, radionica, montažnih postrojenja itd.
  • bolnica, škola i poslovnih zgrada
  • hotela, prodavnica, tržnih centara i restorana
  • aerodromskih zgrada
  • sportskih dvorana
  • parking garaža, uključujući i podzemne garaže
  • skladišta
  • zgrada za obavljanje verskih obreda
 • montažu i podizanje montažnih građevina na gradilištu
 • prepravke i obnovu postojećih stambenih građevina

Ne obuhvata:

 • izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada, del. 42.99
 • arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
 • rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1