Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Usluge održavanja objekata i okoline

Usluge čišćenja

Usluge ostalog čišćenja

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

Usluge redovnog čišćenja zgrada

Usluge održavanja objekata

Usluge uređenja i održavanja okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Usluge ostalog čišćenja

Obuhvata:

  • čišćenje i održavanje bazena
  • čišćenje vozova, autobusa i aviona
  • čišćenje cisterni i tankera
  • dezinfekciju objekata i uništavanje štetočina
  • sakupljanje i uklanjanje boca sa ulica
  • čišćenje ulica, uklanjanje snega i leda
  • delatnosti čišćenja na drugom mestu nepomenute

Ne obuhvata:

  • zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
  • čišćenje i pranje automobila, del. 45.20