Category2

Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju hrane u kojoj je glavni sastojak voće ili povrće, osim gotovih jela, zamrznutih ili konzervisanih
 • -konzervisanje voća, jezgrastog voća (orahoplodnica) ili povrća zamrzavanjem, sušenjem, stavljanjem u ulje ili sirće, stavljanjem u konzerve i dr.
 • -proizvodnju prehrambenih proizvoda od voća ili povrća
 • -proizvodnju kompota, džema, marmelade i voćnog želea
 • -prženje jezgrastog voća (orahoplodnica)
 • -proizvodnju namaza i drugih proizvoda od jezgrastog voća (orahoplodnica)
 • -proizvodnju lako kvarljive hrane od voća ili povrća kao što su salate, mešane salate i dr.
 • -proizvodnju očišćenog ili narezanog voća
 • -proizvodnju sojinog sira (tofua)
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju sokova od voća i povrća, del. 10.32
 • -proizvodnju brašna ili prekrupe od suvih mahuna, del. 10.61
 • -proizvodnju kandiranog voća i jezgrastog voća, del. 10.82
 • -proizvodnju gotovih jela od povrća, del. 10.85
 • -proizvodnju veštačkih koncentrata, del. 10.89
Category1
Category3