Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnost putničkih agencija i tur-operatora

Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima

Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Usluge održavanja objekata i okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima

Obuhvata:

 • usluge rezervacije i ostale usluge povezane s putovanjem:
  • rezervisanje prevoza, smeštaja, ishrane, iznajmljivanje vozila, posećivanje sportskih događaja itd.
 • vremenski zakup smeštaja (time sharing)
 • prodaju ulaznica za kulturne, sportske i zabavne priredbe
 • pomoć turistima i posetiocima:
  • obezbeđivanje turističkih informacija
  • delatnost turističkih vodiča
 • promovisanje turističke ponude

Ne obuhvata:

 • aktivnosti putničkih agencija i tur-operatora, del. 79.11 i 79.12
 • organizovanje i vođenje izložbi, kongresa i konferencija, del. 82.30