Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Uklanjanje otpadnih voda

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebedomaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora i distribucija vode, kao i rad sistema za navodnjavanje; nisu uključene usluge navodnjavanja ni slične pomoćne usluge u poljoprivredi.

Obuhvata:

  • skupljanje vode iz jezera, reka, bunara, sa izvora i sl.
  • skupljanje kišnice
  • prečišćavanje vode
  • obradu vode u industrijske i druge svrhe
  • desalinizaciju morske ili podzemne vode kao glavne aktivnosti u proizvodnji vode
  • distribuciju vode cevovodom, vozilom-cisternom ili na drugi način
  • rad kanala za navodnjavanje

Ne obuhvata:

  • rad opreme za navodnjavanje za potrebe poljoprivrede, del. 01.61
  • obradu otpadnih voda radi sprečavanja zagađenja, del. 37.00
  • cevovodni transport vode, del. 49.50