Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala

Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

Proizvodnja metalnih konstrukcija

Proizvodnja oružja i municije

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

Obuhvata proizvodnju:

 • metalnih proizvoda za domaćinstvo:
  • stonog posuđa (tanjira i tacni)
  • kuhinjskog posuđa (lonaca i kotlova)
  • stonog pribora (činija i tanjira)
  • tava, tiganja i drugog neelektričnog stonog i kuhinjskog posuđa
  • malih kuhinjskih neelektričnih aparata i pomagala
  • spužvi (jastučića) za čišćenje (ribanje) i dr.
 • elemenata od cinka (oluka, kada, sudopera, lavaboa i sl. proizvoda)
 • sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu, izuzev nameštaja
 • sefova, ormara i kasa, blindiranih vrata i dr.
 • različitih metalnih predmeta:
  • propelera i vesala za brodove
  • sidara
  • zvona
  • pričvršćivača za železničke šine
  • kopči, spona i udica
  • metalnih merdevina
  • metalnih znakova, uključujući saobraćajne znake
 • proizvodnju torbi od folije
 • proizvodnju trajnih metalnih magneta
 • proizvodnju metalnih vakuum lonaca i flaša
 • proizvodnju metalnih bedževa i metalnih vojničkih oznaka za činove
 • proizvodnju metalnih papilotni za uvijanje kose, metalnih držača za kišobrane, češljeva i sl.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • sablji i bajoneta, del. 25.71
 • kolica za samoposluge, del. 30.99
 • metalnog nameštaja, del. 31.01, 31.02 i 31.09
 • sportske opreme, del. 32.30
 • igračaka, del. 32.40