Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa

Obuhvata:

 • usluge koje se obavljaju pri istraživanju i eksploataciji nafte i gasa za naknadu:
  • usluge pri prospekcijskim i detaljnim geološkim istraživanjima
  • istražno bušenje i izvođenje ostalih radova u konjukciji s tim
  • utečnjavanje ili regasifikaciju u cilju transporta na eksploatacionom polju
  • usluge odvodnjavanja i pumpanja za naknadu
  • probno bušenje u vezi sa eksploatacijom nafte i gasa

Ne obuhvata:

 • navedene aktivnosti koje obavlja sam nosilac odobrenja za istraživanje ili eksploataciju naftnog ili gasnog polja, del. 06.10 i 06.20
 • servisiranje i održavanje rudarskih mašina i uređaja, del. 33.12
 • utečnjavanje ili regasifikaciju koja se obavlja kod transporta van eksploatacionog polja, del. 52.21
 • inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12