Category2

Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

  • Obuhvata:
  • -eksploataciju, grubu obradu i sečenje građevinskog i ukrasnog kamena (mermer, granit, peščar i dr.)
  • -lomljenje i drobljenje ukrasnog i građevinskog kamena
  • -eksploataciju, drobljenje i prosejavanje krečnjaka
  • -eksploataciju gipsa i anhidrita
  • -eksploataciju krede i dolomita
  • Ne obuhvata:
  • -eksploataciju sirovina za hemijsku industriju i proizvodnju mineralnih đubriva, del. 08.91
  • -proizvodnju kalcinisanog dolomita kreča, del. 23.52
  • -rezanje, oblikovanje i glačanje arhitektonskog kamena van kamenoloma, del. 23.70
Category1
Category3