Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja puteva i železničkih pruga

Izgradnja mostova i tunela

Izgradnja puteva i autoputeva

Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Izgradnja mostova i tunela

Obuhvata:

  • izgradnju mostova, uključujući i mostove za uzdignute autoputeve (vijadukte)
  • izgradnju tunela

Ne obuhvata:

  • postavljanje rasvete i električne signalizacije, del. 43.21
  • arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
  • rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1