Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizovana trgovina na veliko

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

Trgovina na veliko za naknadu

Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože

Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože

Ne obuhvata:

  • trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
  • trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99