Category2

Delatnost agencija za nekretnine

  • Obuhvata pružanje usluga u vezi s nekretninama od strane agencija za nekretnine:
  • -posredovanje u kupovini, prodaji i iznajmljivanju nekretnina za naknadu
  • -konsultantske aktivnosti i usluge procene povezane s kupovinom, prodajom ili iznajmljivanjem nekretnina, za naknadu
  • -aktivnosti agenata koji deluju kao neutralna treća strana i koji predaju nekretninu nakon što se zadovolje prethodni pismeno utvrđeni uslovi
  • Ne obuhvata:
  • -pravne poslove, del. 69.10
Category1
Category3