Category2

Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

  • Obuhvata:
  • -usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca u kampovima, kampovima za turističke prikolice, rekreativnim i kampovima za lov i ribolov
  • -izdavanje prostora i objekata za vozila za rekreaciju
  • -usluge smeštaja u zaštićenim skloništima ili na otvorenom prostoru (bivak) namenjenom za postavljanje šatora i/ili vreća za spavanje
  • Ne obuhvata:
  • -usluge smeštaja za kraći boravak u planinarskim domovima, brvnarama i hostelima, del. 55.20
Category1
Category3
Footer1
Footer2