Category2

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

 • Obuhvata:
 • -aktivnosti organizacija koje nisu u direktnoj vezi sa političkim strankama, iako se bave javnim pitanjima i ciljevima i utiču na javno obrazovanje, ispoljavaju politički uticaj, prikupljaju sredstva itd.:
 • *građanske inicijative ili protestni pokreti
 • *ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine
 • *organizacije koje potpomažu društvenu zajednicu i obrazovne ustanove, na drugom mestu nepomenute
 • *organizacije za zaštitu i unapređenje položaja posebnih grupa, na primer, etničkih i manjinskih grupa
 • *patriotska udruženja, uključujući i udruženja boraca
 • -udruženja potrošača
 • -udruženja automobilista
 • -udruženja sa svrhom društvenog zbližavanja (npr. rotari klubovi, masonske lože itd.)
 • -omladinske organizacije, udruženja mladih, studentske organizacije, klubovi i bratstva itd.
 • -udruženja za bavljenje kulturnim ili rekreativnim aktivnostima ili hobijem (osim sporta i igara), npr. pesnički, književni i čitalački klubovi, istorijski klubovi, klubovi za film i...
Category1
Category3