Category2

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

  • Obuhvata:
  • -domove za stara lica s negom
  • -domove za oporavak s medicinskom negom
  • Ne obuhvata:
  • -usluge profesionalne zdravstvene nege u kući, del. 86
  • -domove za starije bez medicinske nege ili s minimalnom medicinskom negom, del. 87.30
  • -aktivnosti socijalnog rada sa smeštajem, kao što su sirotišta, dečija odmarališta i domovi i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90
Category1
Category3