Category2

Distribucija električne energije

  • Obuhvata:
  • -upravljanje distributivnom mrežom i distribuciju električne energije primljene od elektrana ili prenosnog sistema do potrošača
Category1
Category3