Category2

Dorada semena

  • Obuhvata sve delatnosti koje se odnose na poboljšanje kvaliteta semenskog materijala, kao što su: čišćenje, sortiranje i obrada semena do prodaje, uključujući i genetski modifikovano seme.
  • Ne obuhvata:
  • -gajenje biljaka za proizvodnju semena, del. 01.1 i 01.2
  • -prerada semena radi dobijanja ulja, del. 10.41
  • -istraživanje i razvoj novih vrsta semena, del. 72.11
Category1
Category3
Footer1
Footer2