Category2

Gajenje sadnog materijala

  • Obuhvata proizvodnju svih vegetativnih materijala za razmnožavanje, uključujući reznice, kaleme i sadnice za direktno razmnožavanje ili podloge za kalemljenje:
  • -gajenje sadnica
  • -gajenje ukrasnih biljaka, uključujući biljke s busenom
  • -gajenje lukovica, gomolja, kalema i pelcera
  • -gajenje micelija za gljive
  • -delatnost rasadnika, osim rasadnika za pošumljavanje
  • Ne obuhvata:
  • -gajenje biljaka za proizvodnju semena, del. 01.1 i 01.2
  • -delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here