Category2

Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

  • Obuhvata iznajmljivanje ličnih i kućnih predmeta, iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, kao i video-kaseta. Ovi predmeti se uglavnom iznajmljuju na kraće vreme, mada u nekim slučajevima mogu biti iznajmljeni i na duže vreme.
Category1
Category3