Category2

Ketering

  • Obuhvata pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana sa potrošačima i na lokaciji naznačenoj od strane potrošača, i to za određene prilike.
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89
  • -trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47
Category1
Category3
Footer1
Footer2