Category2

Malterisanje

  • Obuhvata:
  • -malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove, uključujući i nanošenje odgovarajuće podloge
Category1
Category3