Category2

Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata:
  • -prodaju na malo fotografske i optičke opreme i opreme za precizna merenja
  • -delatnost optičara
  • -prodaju na malo suvenira, rukotvorina, religijskih predmeta i sl.
  • -delatnost komercijalnih umetničkih galerija
  • -prodaju ulja za loženje, plina u bocama, uglja i drva za ogrev
  • -prodaju oružja i municije
  • -prodaju poštanskih maraka i novčića (numizmatika)
  • -maloprodajne usluge umetničkih galerija
  • -prodaju neprehrambenih proizvoda na drugom mestu nepomenutih
Category1
Category3
Footer1
Footer2