Category2

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

  • Obuhvata popravku i održavanje elektronskih uređaja:
  • *televizora, radio-prijemnika, video-rikordera (VCR), CD-plejera, video-kamera za amatersku upotrebu i sl.
Category1
Category3