Category2

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

  • Obuhvata popravku i održavanje računarske opreme kao što su desktop, laptop, računarski terminal, uređaji za skladištenje podataka, štampač i sl.
  • Takođe uključuje popravku komunikacione opreme (npr. faksovi, dvosmerni radio), elektronskih uređaja (npr. radio, televizor), opreme za kuću i baštu (npr. kosilica, ventilator), obuće, kožnih stvari, nameštaja, odeće i dodataka uz odeću, sportske opreme, muzičkih instrumenata, predmeta za bavljenje hobijem i drugih ličnih i kućnih dobara.
  • Ne obuhvata popravku medicinske i dijagnostičke radiološke opreme, instrumenata za merenje i istraživanje, laboratorijskih instrumenata, radarske i sonarske opreme, del. 33.13
Category1
Category3