Category2

Poslovi odbrane

 • Obuhvata:
 • -upravljanje, nadzor i vođenje vojnih odbrambenih poslova za kopnene i vazdušne odbrambene snage kao što su:
 • *borbene snage kopnene vojske, vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane
 • *inženjerske, saobraćajne, komunikacione, obaveštajne, materijalne, ljudske i druge neborbene snage i komande
 • *rezervne i pomoćne snage odbrambenog sistema
 • *vojna logistika (snabdevanje opremom, sredstvima, namirnicama i dr.)
 • *zdravstvena zaštita vojnog osoblja
 • -upravljanje i vođenje civilnih odbrambenih snaga
 • -sprovođenje plana za nepredviđene situacije i izvođenje vežbi u koje su uključene civilne ustanove i stanovništvo
 • -upravljanje istraživanjima i razvojem koji su povezani sa odbranom, kao i fondovima namenjenim za te svrhe
 • Ne obuhvata:
 • -aktivnosti istraživanja i razvoja, del. 72
 • -pružanje vojne pomoći stranim zemljama, del. 84.21
 • -obezbeđenje hitnog snabdevanja u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća, del. 84.24
 • -obrazovanje u vojnim školama, na fakultetima i akademijama...
Category1
Category3