Category2

Postavljanje električnih instalacija

 • Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina:
 • -postavljanje instalacija:
 • *električnih vodova i priključaka
 • *telekomunikacionih vodova
 • *vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove
 • *satelitskih antena
 • *rasvetnih sistema
 • *protivpožarne alarme
 • *alarmne sisteme protiv provala
 • *ulične rasvete i električnih signala
 • *rasvete na aerodromskim pistama
 • -priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje
 • Ne obuhvata:
 • -izgradnju komunikacionih i energetskih dalekovoda, del. 42.22
 • -nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20
Category1
Category3
Footer1
Footer2