Category2

Predškolsko obrazovanje

  • Obuhvata:
  • -predškolsko obrazovanje koje prethodi osnovnom obrazovanju
  • Predškolsko obrazovanje je početna etapa oraganizovanog podučavanja koje je dostupno deci od 6 meseci do 6 i po godina, do polaska u školu. Pripremeni predškolski program je deo redovnog programa predškolske ustanove u celodnevnom ili poludnevnom trajanju, koji se ostvaruje sa decom u godini pred polazak u školu, čime se omogućava deci da premoste razlike između porodičnog i školskog okruženja.
  • Ne obuhvata:
  • -dnevno čuvanje dece i brigu o njima, del. 88.91
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here