Category2

Proizvodnja alata

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -noževa i listova za sečenje, za mašine ili za mehaničke aparate
 • -poljoprivrednog ručnog alata kao što su kramp, vile, sekira, lopata, kosa, srp i dr.
 • -ručnog alata kao što su klešta, odvijači i dr.
 • -testera i sečiva za testere, uključujući i sečiva za kružne i lančaste testere
 • -izmenljivih delova ručnog alata, bez obzira na to da li su električni ili nisu (burgije i sl.)
 • -kovačkog alata (macola, nakovnja, klešta i dr.)
 • -mengela i alata za učvršćivanje (stezanje)
 • -kalupa i modela (osim kalupa za ingote)
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju ručnih mašina i aparata sa ugrađenim motorom, del. 28.24
 • -proizvodnju kalupa za ingote, del. 28.91
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here