Category2

Proizvodnja ambalaže od plastike

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju predmeta od plastike za pakovanje robe:
  • *kesa, vreća, kutija, sanduka, kanistera, boca i dr.
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju kofera i ručnih torbi od plastike i putnih predmeta od plastike, del. 15.12
Category1
Category3