Category2

Proizvodnja baterija i akumulatora

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -nepunjivih i punjivih baterija
 • -primarnih ćelija i primarnih baterija
 • -ćelija koje sadrže mangan-dioksid, srebro-oksid, živin dioksid, litijumske i druge ćelije
 • -akumulatora i delova za njih
 • -separatora, kućišta i obloga
 • -olovnih kiselinskih baterija
 • -niklovih baterija
 • -litijumskih baterija
 • -baterija sa suvim ćelijama
 • -baterija s vlažnim ćelijama
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here