Category2

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -boja, lakova, emajla i lak-boja
 • -pripremljenih pigmenata, neprovidnih boja i boja
 • -pripremljenih sredstava za zamućivanje i bojenje, staklastog emajla, glazura, prevlaka i sličnih preparata
 • -kitova
 • -zaptivnih smesa i sličnih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr.)
 • -složenih organskih rastvarača i razređivača
 • -pripremljenih sredstava za skidanje boja, lakova i dr.
 • -grafičkih boja
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -boja i pigmenata, del. 20.12
 • -mastila i tuševa za pisanje i crtanje, del. 20.59
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here