Category2

Proizvodnja drvne ambalaže

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -sanduka, kutija, gajbi i slične ambalaže od drveta
  • -paleta, boks-paleta i drugih postavnih površina od drveta
  • -buradi, bačvi, kaca i drugih bačvarskih proizvoda od drveta
  • -kalemova za kablove i dr. od drveta
  • Ne obuhvata proizvodnju:
  • -putničke galanterije, del. 15.12
  • -sanduka od pletarskog materijala (pruća), del. 16.29
Category1
Category3