Category2

Proizvodnja električne opreme

  • Obuhvata proizvodnju generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije. Obuhvata proizvodnju proizvoda koji generišu, distribuiraju i koriguju električnu energiju. Takođe uključuje proizvodnju sijalica, signalne opreme i električnih kućnih aparata.
  • Ne obuhvata proizvodnju elektronskih proizvoda, del. 26.
Category1
Category3