Category2

Proizvodnja farmaceutskih preparata

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju lekova:
 • *antiseruma i drugih frakcija krvi
 • *vakcina
 • *raznovrsnih medikamenata, uključujući i homeopatske preparate
 • -proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata
 • -proizvodnju medicinskih dijagnostičkih preparata, uključujući testove za proveru graviditeta
 • -proizvodnju radioaktivnih dijagnostičkih preparata za preglede
 • -proizvodnju biotehničkih farmaceutskih preparata
 • -proizvodnju medicinski impregnirane vate, gaze, zavoja, bandažnog materijala, hirurškog ketguta i dr.
 • -preradu biljaka (mlevenje, razvrstavanje) za farmaceutske svrhe
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju biljnih smesa (menta, sporiš, kamilica, itd.), del. 10.83
 • -proizvodnju zubnog materijala i cementa, del. 32.50
 • -proizvodnju cementa za rekonstrukciju kostiju, del. 32.50
 • -proizvodnju hirurške odeće, del. 32.50
 • -trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima, del. 46.46
 • -trgovinu na malo farmaceutskim proizvodima, del. 47.73...
Category1
Category3
Footer1
Footer2