Category2

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -računskih mašina
 • -registar-kasa
 • -kalkulatora, elektronskih ili neelektronskih
 • -mašina za obrađivanje pošiljki (kovertiranje, pečatiranje i adresiranje; otvaranje, sortiranje, skeniranje) i mašina za sređivanje pošiljki
 • -pisaćih mašina
 • -stenografskih mašina
 • -kancelarijske knjigovezačke opreme
 • -mašina za pisanje čekova
 • -mašina za prebrojavanje i uvijanje metalnog novca
 • -rezača za olovke
 • -spajalica i mašina za skidanje spajalica
 • -mašina za prebrojavanje glasova
 • -držača za trake
 • -probijača za rupe
 • -mašinaza fotokopiranje
 • -kertridža za tonere
 • -školskih tabli; belih tabli i marker-tabli
 • -mašina za diktiranje (diktafona)
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju računara i perifernih uređaja, del. 26.20
Category1
Category3
Footer1
Footer2