Category2

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju nevatrostalnih keramičkih podnih i zidnih pločica, mozaik-kockica i dr.
  • -proizvodnju nevatrostalnih keramičkih ploča i pločnika
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju veštačkog kamena od plastičnih masa (npr. imitacija mermera), del. 22.23
  • -proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20
  • -proizvodnju podnih obloga od pečene gline, del. 23.32
  • -proizvodnju keramičkih cigli i krovnih pločica, del. 23.32
Category1
Category3
Footer1
Footer2