Category2

Proizvodnja koksa i derivata nafte

  • Obuhvata preradu sirove nafte i uglja i proizvoda od kojih se dobija energija. Preovlađujući proces jeste rafinisanje nafte i on uključuje razdvajanje sirove nafte na sastavne delove uz pomoć postupaka krekovanja i frakcione destilacije. Ovde spada i proizvodnja značajnih proizvoda za sopstveni račun (npr. koks, butan, propan, benzin, kerozin, ulje za loženje itd.), kao i usluge obrade, npr. rafinisanje po narudžbini.
  • Ovde spada i proizvodnja gasova, npr. etana i butana, kao proizvoda rafinerije nafte.
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
  • -ekstrakciju prirodnog gasa (metana, etana, propana i butana), del. 06.20
  • -proizvodnju čistih hemijskih jedinjenja produkata rafinisanja nafte, del. 20
  • -proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
  • -proizvodnju 100% čistih gasovitih ugljovodonika, del. 20.14
  • -proizvodnju gasova za potrebe snabdevanja (koksni gas, vodeni gas, generatorski gas, biogas itd.), del. 35.21
  • Proizvodnja proizvoda petrohemije iz rafinisane...
Category1
Category3