Category2

Proizvodnja komunikacione opreme

 • Obuhvata proizvodnju telefona i opreme za prenos podataka koja se koristi za elektronski prenos signala putem žice ili vazduha, kaošto su radijski i televizijski prenos i bežična komunikacija.
 • Obuhvata proizvodnju:
 • -komunikacione opreme za centralne jedinice
 • -bežičnih telefona
 • -PBX opreme
 • -telefona i telefaksa, uključujući telefonske sekretarice
 • -opreme za prenos podataka, npr. prenosnika i usmerivača
 • -predajnih i prijemnih antena
 • -opreme za kablovsku televiziju
 • -pejdžera
 • -mobilnih telefona i opreme za mobilnu telefoniju
 • -opreme za radio i televizijski studio i prenosne opreme, uključujući televizijske kamere
 • -modema i prenosne opreme
 • -protivprovalničkih i protivpožarnih alarmnih sistema koji šalju signale nadzornoj stanici
 • -radio i televizijskih predajnika
 • -komunikacionih pomagala koja koriste infracrvene signale (npr. daljinski upravljači)
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -elektronskih elemenata i podsklopova/podsastava koji se koriste kod komunikacione opreme...
Category1
Category3
Footer1
Footer2