Category2

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

 • Obuhvata proizvodnju aeronautičkih i nautičkih sistema i instrumenata za traženje, detektovanje, navigacijui upravljanje; automatskih kontrolnih aparata i regulatora za klimatizaciju, merenje, prikazivanje, beleženje, prenošenje i kontrolisanje temperature, vlažnosti, pritiska, protoka fluida, viskoznosti, gustine, kiselosti, koncentracije i rotacije.
 • Takođe obuhvata instrumente za merenje i testiranje električnih veličina; laboratorijske instrumente za hemijsku i fizičku analizu sastava ili koncentracije uzoraka svih agregatnih stanja materija; ostale instrumente i njihove delove.
 • Ovde spada i proizvodnja neelektrične merne i navigacione opreme (osim jednostavnih mehaničkih alatki).
 • Obuhvata proizvodnju:
 • -instrumenata za avione
 • -probne opreme za izduvne gasove iz automobila
 • -meteorološke opreme
 • -opreme za testiranje i pregled fizičkih karakteristika
 • -poligrafskih mašina
 • -uređaja za otkrivanje radijacije i opreme za kontrolisanje radijacije
 • -instrumenata za istraživačka...
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here