Category2

Proizvodnja mesnih prerađevina

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju sušenog, soljenog ili dimljenog mesa
  • -proizvodnju mesnih prerađevina: kobasica, salama, krvavica i džigernjača, salfalada, pašteta, kuvane šunke i dr.
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju pripremljenih jela od mesa, del. 10.85
  • -proizvodnju pripremljenih supa od mesa, del. 10.89
  • -trgovinu na veliko mesom i proizvodima od mesa, del. 46.32
  • -usluge pakovanja, del. 82.92
Category1
Category3
Footer1
Footer2