Category2

Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u građevinarstvu:
 • *greda, drveta za rogove (krov), krovnih konstrukcija i dr.
 • *drvenih krovnih podupirača, prefabrikovanih, laminiranih lepkom i povezanih metalom
 • *vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira, koji sadrže ili ne sadrže metalne delove opreme kao što su šarke, brave itd.
 • *stepenika, ograda i dr.
 • *šindre, cepanog (tesanog) drveta, kalupa, modela i ukrasa od drveta
 • -proizvodnju montažnih kuća ili elemenata prevashodno od drveta, npr. sauna
 • -proizvodnju pokretnih kućica
 • -proizvodnju zidova i pregrada od drveta (osim onih koji mogu da stoje samostalno)
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju kuhinjskih garnitura, polica za knjige, ormara za odeću i sl., del. 31.01, 31.02 i 31.09
 • -proizvodnju samostojećih proizvoda od drveta, del. 31.0
Category1
Category3