Category2

Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -frikcionih materijala i nemontiranih predmeta od njih, na bazi mineralnih supstanci ili celuloze
  • -mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure), kamena vuna i slična mineralna vuna, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline i slični materijali za toplotnu i zvučnu izolaciju
  • -proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obrađen liskun i proizvodi od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala) i dr.
  • -proizvoda od asfalta i sličnih materijala (npr. lepljive trake, ugljene katranske crne smole)
  • -veštačkog korunda
  • Ne obuhvata proizvodnju:
  • -staklene vune i proizvoda od staklene vune, del. 23.14
  • -grafitnih elektroda, del. 27.90
  • -ugljenika ili grafitnih zaptivača, del. 28.29
Category1
Category3