Category2

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -industrijskih slavina i ventila, uključujući i regulacione ventile i slavine za dotok
  • -sanitarnih slavina i ventila
  • -slavina i ventila za grejanje
  • Ne obuhvata proizvodnju:
  • -ventila od meke gume, stakla ili keramičkih materijala, del. 22.19, 23.19 i 23.44
  • -usisnih i izduvnih ventila za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 28.11
  • -hidrauličnih i pneumatskih ventila za korišćenje u pneumatskim sistemima, del. 28.12
Category1
Category3
Footer1
Footer2