Category2

Proizvodnja ostalog tekstila

  • Obuhvata proizvodnju proizvoda od tkanina, osim odeće, npr.: gotovih predmeta od tekstila, tepiha i ćilima, konopaca, gusto tkanih tkanina, dodataka i dr.
Category1
Category3