Category2

Proizvodnja satova

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -satova, časovnika, aparata za registrovanje vremena i njihovih delova
 • -satova i časovnika svih vrsta, uključujući i časovnike za instrument-table
 • -kutija za satove, kutija i ormarića za časovnike, uključujući i one od plemenitih metala
 • -aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje, registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su:
 • *parking-časovnici, hronometrii satovi za upisivanje vremena i datuma
 • -vremenskih prekidača i satova u procesu proizvodnje i sličnih naprava
 • -delova za satove i časovnike kao što su:
 • *opruge, ležajevi za osovine, brojčanici, kućišta od bilo kakvog materijala
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike, del. 15.12
 • -proizvodnju stakla za časovnike, del. 23.19
 • -proizvodnju narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12
 • -proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13
 • -popravku satova, del. 95.25
Category1
Category3